Over ons

vision2result

vision2result B.V. is een consultancy bureau dat zich richt op de realisatie van bedrijfsdoelen en -strategie. Vanuit businessplannen en afdelingsplannen worden de benodigde veranderingen beschreven. Op basis daarvan wordt de projectenkalender vastgesteld en geprioriteerd naar waarde voor de onderneming. Afhankelijk van de te realiseren veranderingen worden afzonderlijke projecten of verbeteractiviteiten gestart of wordt er met programma’s gewerkt. Uitgangspunt is een business case die vooraf, tijdens en na het project te meten is.

Maarten Elgersma heeft als directeur van vision2result B.V. veel ervaring met zowel project-portfoliomanagement als projecten en programma’s. Ook het managen van veranderprocessen of bedrijfsonderdelen in een veranderende omgeving behoort tot zijn specialiteiten. Zijn opleiding en onderwijservaringen maken Maarten tot een goede coach en trainer.

De combinatie van management, advies en training maakt dat zowel planvorming als uitvoering en begeleiding in één hand goed belegd zijn. Waar nodig of gewenst kan extra kennis, ervaring of menskracht geleverd worden uit een groot netwerk van gelijkgestemde relaties.

Veranderingen blijven altijd nodig. Verandering is geen doel op zich, ons credo is daarom: “Verbeteren als het kan, veranderen als het moet”. De mens is de belangrijkste factor bij veranderingen. Men zit er vanwege uiteenlopende redenen meestal niet op te wachten om het werk anders uit te voeren, Hij of zij moet overtuigd en gemotiveerd worden. vision2result consulting heeft oog voor de mens binnen de organisatie.

Voor een overzicht van de diensten van vision2result consulting klik hier.