Marja Dijkstra

Manager GezondheidsCentrum Asielzoekers B.V. (GCA)

Menzis heeft in 2008 het COA-contract binnengehaald, voor de levering van medische zorg aan asielzoekers. Een van de projecten die daar uit voortkwam, was de opdracht een gezondheidscentrum te realiseren voor 60 locaties, verspreid over heel Nederland. Het GezondheidsCentrum Asielzoekers is een landelijk opererende huisartsenpraktijk, van waaruit kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd wordt aan asielzoekers. De zorg wordt geleverd vanuit 60 opvanglocaties en/of huisartsenpraktijken. 24-uurs bereikbaarheid is geregeld via de Praktijklijn.

Het GezondheidsCentrum bestaat evenals andere huisartsenpraktijken uit doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen. Er is sprake van een virtueel netwerk. Alle zorgverleners verbonden aan het GezondheidsCentrum werken met één onderling verbonden elektronisch patiëntendossier, het HIS-Zorgdossier.

Maarten heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten van de beheerorganisatie voor het virtuele landelijke netwerk van het GCA en het operationaliseren ervan. Hij is een prettige betrokken persoon die met kennis van zaken vanuit een sterk verantwoordelijkheidsbesef voor zijn opdracht werkzaam was. Onder grote druk zijn de werkzaamheden op een goede manier binnen de afgesproken tijd afgerond, maar altijd in een plezierige werksfeer.”

Terug naar ervaringen.