Opdrachten

Hieronder een paar aansprekende opdrachten. Bent u nieuwsgierig naar vision2result B.V. of Maarten Elgersma? Wilt u gebruik maken van de diensten van vision2result consulting of het CV van Maarten Elgersma ontvangen? Neem dan contact op via info@vision2result.nl

Identity and Access Management bij een Zorgverzekeraar

Na diverse fusies en reorganisaties was het beheer en de inrichting van identiteiten, autorisaties en toegang tot systemen onvoldoende transparant en beheersbaar voor zorgverzekeraar UVIT (fusie van Univé, VGZ, IZA en Trias). Oracle Identity Manager (OIM) wordt ingevoerd als tussenlaag om het autorisatieproces inzichtelijk, geautomatiseerd en controleerbaar te maken en om een grotere efficiëncy te behalen.

Problemen op het gebied van autorisatiebeheer of Identity and Access Management (IAM)? Neem contact op via info@vision2result.nl

Digitaliseren medisch dossier Asielzoekers

Bij de overgang van de huisartsenzorg voor asielzoekers van het MOA (Medische Opvang Asielzoekers, onderdeel van GGD Nederland) naar het GCA (GezondheidsCentrum Asielzoekers) is het papieren dossier van het MOA gedigitaliseerd en opgenomen in het HIS van het GCA. Vanaf dat moment heeft het GCA een volledig volgens ADEMD richtlijnen ingericht digitaal dossier: ICPC gecodeerd, episodegewijs, met zowel historische als actuele gegevens. Een omvangrijk, complex en organisatorisch hoogstandje,

Behoefte aan advies of oplossingen met betrekking tot digitalisering van (medische) gegevens? Neem contact op via info@vision2result.nl

GezondheidsCentrum Asielzoekers

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) is vanuit het niets opgezet om de huisartsenzorg voor alle asielzoekers in Nederland aan te bieden. Vanuit de Back Office in Wageningen, de Praktijklijn in Utrecht en Amsterdam en alle huisartsenpraktijken in de buurt van de asielzoekerscentra diende de zorg georganiseerd te worden en alle faciliteiten geregeld te zijn. Na een spannende start is het GCA  verder doorontwikkeld.

Kennis en ervaring nodig op het gebied van het opzetten van een gezondheidscentrum of een landelijk werkend Huisartsen Informatie Systeem  (HIS)? Neem contact op via info@vision2result.nl

Zorg voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft besloten de (curatieve) zorg voor de asielzoekers zo veel mogelijk op dezelfde manier te organiseren zoals voor alle Nederlanders. Menzis heeft de opdracht gegund gekregen om dat voor het COA te realiseren per 1 januari 2009. Om dat voor elkaar te krijgen wordt een landelijk (virtueel) gezondheidscentrum voor asielzoekers opgezet waarin zowel de huisartsenzorg als alle vervolgzorg geregeld en aangeboden wordt. Daarnaast worden de declaratieafhandeling en administratie voor het COA uitgevoerd.

Denkt u dat deze ervaring met het opzetten van de zorg voor de asielzoekers ook voor u interessant is? Neem contact op via info@vision2result.nl

Declaratieverwerking zorgverzekeraar

Na de invoering van de basisverzekering heeft menig zorgverzekeraar alle zeilen bij moeten zetten om de productie weer op het gewenste niveau te krijgen. Bij Menzis heeft Maarten Elgersma als één van de managers van de afdeling Declaratieverwerking een uitvalreductie programma opgestart met doel het proces effectiever en efficiënter te maken. Daarnaast was Maarten verantwoordelijk voor de administratie van de contracten met zorgaanbieders en andere ondersteunende taken.

Heeft u overeenkomstige uitdagingen, of wilt u meer weten over het uitvalreductie programma? Neem contact op via info@vision2result.nl

Alignement Business en ICT

Na de totstandkoming van de zorgverzekeraar Menzis vanuit drie afzonderlijke zorgverzekeraars bleken veel vanzelfsprekende processen en samenwerkingsverbanden niet meer zo vanzelfsprekend. De Alignement van Business en ICT moest opnieuw vorm krijgen.

Maarten Elgersma was als manager van de nieuwe afdeling Project Control verantwoordelijk voor de vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar een realistische projectenkalender. Cruciaal bleek de samenwerking van betrokken managers en directie en het vermogen om de eigen agenda ondergeschikt te maken aan de algemene bedrijfsdoelen.

Wilt u meer informatie of hulp om te komen tot een goede samenwerking tussen Business en ICT? Neem contact op via  info@vision2result.nl

Systeem ontwikkeling bij ICT Menzis

Menzis heeft de invoering van de basisverzekering aangegrepen om meteen de ineenvlechting van de 3 fusiepartners te realiseren. Menzis stelde zichzelf voor de theoretisch onmogelijke taak om met een harde deadline van 1 januari 2006 één label, één organisatie, één proces en één systeem in te voeren. De uitdaging voor de eigen ICT afdeling was immens en cruciaal voor het behalen van de doelstellingen. Als manager Applicatiemanagement was Maarten binnen het managementteam van ICT verantwoordelijk voor het in huis ontwikkelde systeem. Een managementteam dat ondanks de hectiek, de druk en de spanning een voorbeeld was van een hecht en gemotiveerd team.

Geïntrigeerd over hoe je in een situatie van extreme druk een gemotiveerd en energiek team op kan zetten? Neem contact op via info@vision2result.nl

Invoering Prince2 bij Amicon

Amicon was toe aan een stap vooruit naar volwassenheid het gebied van projectmanagement. Amicon koos voor Prince2 als basis voor een standaardaanpak voor de uitvoering van projecten. Maarten heeft samen met de projectcoördinator het projectmanagement opnieuw vorm gegeven, heeft de projectmanagers en andere betrokkenen getraind en gecoacht. De besturing op basis van business cases was wel het meest moeilijke, maar succesvolle resultaat van de verandering.

Sparren over de mogelijkheden om Prince2 ook pragmatisch in te zetten? Neem contact op via  info@vision2result.nl

Consultancy bij (Logica)CMG

Maarten heeft als projectmanager en interim-manager bij (Logica)CMG veel resultaten mogen boeken en veel ervaringen mogen opdoen. Naast management heeft Maarten ook veel consultancy opdrachten uitgevoerd, sales en accountmanagement ondersteund of zelfstandig uitgevoerd en veel trainingen verzorgd. Een mooie mix van mens, inhoud, leidinggeven, trainingen geven, coachen en vooral resultaten behalen.

Op zoek naar een zeer ervaren projectmanager, interim-manager of adviseur op het snijvlak van ICT en business? Neem contact op via info@vision2result.nl

Klantenteam manager commerciële ICT dienstverlener binnen de sociale zekerheid

In de zoektocht naar het antwoord of de sociale zekerheid overgedragen moest en kon worden naar de vrije markt, heeft Relan een ICT bedrijf opgezet die op commerciële basis diensten verleende aan de diverse werkmaatschappijen binnen de Relan groep. De combinatie van gedwongen winkelnering en vrije ondernemerschap maakten krachten los die de complexiteit aanzienlijk verhoogden. Als Klantteam manager was Maarten verantwoordelijk voor de gehele ICT dienstverlening aan een aantal klanten binnen de groep.

Hoe gedwongen winkelnering de onderlinge samenwerking kan ontwrichten? Neem contact op via info@vision2result.nl